Tâm sự về nghề thám tử cùng những khó khăn trong nghề thám tử

Tâm sự về nghề thám tử cùng những khó khăn trong nghề thám tử

Thám tử (Tham tu) được xem là nghề đặc thù bởi tính chất và yêu cầu công việc. Nói một cách “mỹ miều” hoạt động thám tử đứng vào giữa vị trí của hai giới: công an và luật sư. Người làm thám tử cần hội tụ được ưu điểm của cả hai. Thám tử là những người có niềm đam mê...