Giới thiệu Nguyên Tắc Nghề Thám Tử Tư

 1. Bảo đảm bí mật, giữ kín bí mật của khách hàng, nếu tiết lộ ra ngoài thám tử không còn được tin cậy nữa.
 2. Nghiêm cấm nhận hối lộ.
  Thậm chí là những vụ việc điều tra không được trả công vẫn phải cần cù.
  4.Lí trí thắng tình cảm.
  5.Không được dùng ý kiến chủ quan để phán đoán tình hình, chỉ khi nào nắm được chứng cứ đầy đủ, rõ ràng mới là sự thật.
  6.Cần phải tinh thông một trong các loại võ tay không để phòng thân.
  7.Phải nắm rõ tâm lí học, đặc biệt là tâm lí tội phạm.
  8.Cần phải biết pháp y học và khoa học nhận dạng.
  9.Báo cáo điều tra phải viết cụ thể như thật.
  10.Khi hợp thành một tổ điều tra không bao giờ được tranh công.
Tâm sự về nghề thám tử cùng những khó khăn trong nghề thám tử

Tâm sự về nghề thám tử cùng những khó khăn trong nghề thám tử

Thám tử (Tham tu) được xem là nghề đặc thù bởi tính chất và yêu cầu công việc. Nói một cách “mỹ miều” hoạt động thám tử đứng vào giữa vị trí của hai giới: công an và luật sư. Người làm thám tử cần hội tụ được ưu điểm của cả hai. Thám tử là những người có niềm đam mê...