Đây là hoạt động điều tra nhằm phục vụ cho những công ty hoặc những tập đoàn lớn có nhu cầu cần thiết xây dựng cho mình một chế độ an ninh vững chắc. Công việc chủ yếu như sau.

Một số dịch vụ kèm theo với Dịch vụ thám tử điều tra nội bộ Công Ty:

  • Điều Tra lý lịch của người xin việc, đối tác làm ăn, đối thủ cạnh tranh.
  • Điều tra những vụ việc trộm cắp nội bộ ( xem dịch vụ cụ thể) .
  • Điều tra nguyên nhân của những mâu thuẫn nội bộ, cạnh tranh không lành mạnh, trù dập và chia rẽ đoàn kết.
  • Điều tra các khoản chi công tác không rõ ràng.
  • Điều tra nguồn gốc của hàng giả, hàng nhái.
  • Điều tra việc giả mạo hồ sơ, tai nạn, thư nặc danh, tố cáo, bồi thường công nhân và các vụ kiện tụng khác.
  • Theo dõi – Giám sát người theo yêu cầu của công ty.

Cam kết dịch vụ điều tra nội bộ tốt nhất tại Đà Nẵng:

Ngoài ra chúng tôi còn lắp đặt các hệ thống Theo dõi, bảo vệ bí mật tại những bộ phận hiểm yếu, những bộ phận có chứa đựng tài liệu quan trọng… Tất cả những thiết bị này đều là những thiết bị chuyên dụng trong việc giám sát và theo dõi bí mật. Với một mong muốn hợp tác lâu dài, chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho công ty các bạn trong việc tính toán giá cả.